İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Arduino operatörleri

Aritmetik operatörleri

A değişkeninin 10, B değişkeninin 5 tamsayılarını tuttuğunu varsayalım;

İsmi Görünüş Açıklama Örnek
Atama operatörü = Solundaki değişken değerini solundakine atar. A = B   B yi 10 yapar.
İlave, ekleme, toplama + Rakam ise toplar, harf ise ekler. A+B  15 olur.
Çıkarma Solundakinden sağındakini çıkartır. A-B   5 olur.
Çarpma * İkisini çarpar. A*B   150 olur.
Bölme / Bölme işlemiyapar. A/B    2 olur.
Modül % Tamsayı bölmesinden kalanını verir. A%B   0 olur.

Karşılaştırma Operatörleri

A değişkeninin 10, B değişkeninin 5 tamsayılarını tuttuğunu varsayalım;

İsmi Görünüş Açıklama (sağındaki ve solundaki) Örnek
Eşittir  == Eşitse işleme devam eder. (A==B) doğru değil.
Eşit değil  != Eşit değilse işleme devam eder. (A!=B) doğru.
Küçük  < Küçükse işleme devam eder. (A<B) doğru değil.
Büyük  > Büyükse işleme devam eder. (A>B) doğru.
Küçük veya eşit  <= Küçük veya eşitse işleme devam eder. (A<=B) doğru değil.
Büyük veya eşit >= Büyük veya eşitse işleme devam eder. (A>=B) doğru değil.

Boole Operatörleri

A değişkeninin 10, B değişkeninin 5 tamsayılarını tuttuğunu varsayalım;

İsmi Görünüş Açıklama (sağındaki ve solundaki) Örnek
Ve  && İki taraf işlemi doğru ise… (A==B && A>B) doğru değil.
Veya  || İki işlemden biri doğru ise… (A==B || A>B) doğru.
Değil  ! İşlem doğru değilse… (!A==B) doğru değil.

Bitsel Operatörler

A değişkeninin 10, B değişkeninin 5 tamsayılarını tuttuğunu varsayalım;

İsmi Görünüş Açıklama (sağındaki ve solundaki) Örnek
ve & İkili VE İşleci, her iki işlenende de varsa sonuca bir bit kopyalar. (A & B) 0000 1100 olan 12 verecek
veya | İkili VEYA İşleci, işlenenlerden herhangi birinde varsa bir bit kopyalar (A | B) 0011 1101 olan 61 verir
Xor ^ İkili XOR İşleci, bir işlenen içinde ayarlanmışsa, ancak her ikisinde birden değil ise biti kopyalar. (A ^ B), 0011 0001 olan 49 verecek
değil ~ İkili Birler Tamamlayıcı Operatörü tekli ve bitleri ‘çevirme’ etkisine sahiptir. (~ A) 1100 0011 olan -60 verir
sola kay << İkili Sol Kaydırma Operatörü. Soldaki işlenenler değeri, sağ işlenen tarafından belirtilen bit sayısı kadar sola taşınır. Bir << 2, 1111 0000 olan 240 değerini verir
sağa kaydır >> İkili Sağ Shift Operatörü. Soldaki işlenenler değeri, sağ işlenen tarafından belirtilen bit sayısı kadar sağa taşınır. A >> 2, 0000 1111 olan 15 verir

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın