PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) derlemeye gerek duyulmadan, geliştirme için tasarlanmış HTML içine gömülebilen bir betik dilidir.

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) derlemeye gerek duyulmadan, geliştirme için tasarlanmış HTML içine gömülebilen bir betik dilidir.

Php, "Ben kendime kişisel bir web sayfası yapsam nasıl olur." diye düşünüp kendi web sayfasını yaparken Rasmus Lerdorf tarafından geliştirilmiştir.